Het coronaregime van de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft gisteren zeer langdurig vergaderd over de kabinetsmaatregelen tegen de coronacrisis. Zo lang zelfs dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) het niet meer volhield en onderuit ging. Hij moest naar huis om uit te rusten, want volgens eigen zeggen was de bewindsman ‘oververmoeid’. Hij zou vandaag weer aan de slag gaan.

Het coronadebat duurde zo lang omdat het uiteraard om een zeer belangrijke zaak gaat, waarover heel veel te discussiëren valt. Maar misschien ook wel een beetje omdat er geen concurrerende bijeenkomsten gepland waren. De Kamer heeft namelijk vrijwel alle debatten geschrapt om besmetting met het virus te voorkomen.

Na het debat van gisteren stond er dus niets op de agenda, zodat de Kamerleden zich niet hoefden te beperken in hun interrupties. Wat ze dan ook niet deden. Kamervoorzitter Khadija Arib liet het allemaal maar toe. Waarom streng zijn als er toch geen sprake is van tijdsdruk?

Het coronaregime van de Kamer is deze week ingegaan. Het wekelijkse vragenuurtje, dat altijd op dinsdag plaatsvindt, ging niet door en dat zal ook in de komende weken niet het geval zijn. Ook waren er die dag geen stemmingen, zoals gebruikelijk is. De uit 150 leden bestaande Kamer houdt zich aan de regel dat bijeenkomsten met 100 of meer personen niet meer mogen. Moet er toch worden gestemd, dan gebeurt dat door maximaal twee leden per partij, die ook voor hun fractiegenoten stemmen.

Volgens Arib is de Kamer niet geheel ‘op slot’. “Het parlementaire proces vindt gewoon doorgang. Kamerleden kunnen schriftelijke vragen stellen en schriftelijke commissie-overleggen voeren.” Mocht het kabinet vinden dat er onderwerpen zijn die een snelle behandeling vergen, dan kan het daartoe een verzoek indienen bij het Kamerbestuur. Voorlopig is dat – voor zover bekend – nog niet gebeurd.

Het Kamergebouw blijft toegankelijk voor Kamerleden, fractiemedewerkers en anderen die in het pand iets te zoeken hebben. De rest komt er voorlopig niet meer in. Bij het coronadebat van gisteren zat dan ook geen publiek.

De nieuwe, strenge coronaregels gelden vanzelfsprekend ook voor Kamerleden. Dat betekent dat ze geen handen mogen schudden, in hun elleboog moeten niezen en minstens anderhalve meter uit elkaar moeten gaan zitten. De Kamer wordt regelmatig schoongemaakt en er staan overal handpompjes met zeep.

Volgens Arib houden Kamerleden zich strikt aan de nieuwe voorschriften, maar tv-kijkers konden gisteren constateren dat dat niet helemaal klopt. Nadat minister Bruins onderuit was gegaan, dromden Kamerleden samen rond de voorzitter, kennelijk om te vernemen hoe het nu verder moest. Daarbij stonden ze veel dichter bij elkaar dan anderhalve meter. Overigens zaten de bewindslieden in vak K gisteren wel keurig zo ver uiteen.

Het nieuwe Kamerregime duurt hoe dan ook tot 6 april. Wat er daarna gebeurt weet niemand.

NASCHRIFT: De inschatting dat Bruins vandaag weer aan het werk zou gaan, bleek veel te optimistisch. Hij trad donderdagmiddag af. Vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge neemt voorlopig zijn taken waar. Uiteindelijk zal de VVD (van die partij is Bruins lid) met een nieuwe kandidaat moeten komen.