Benoeming Van Rijn heeft ook politieke betekenis

Gaat het kabinet zijn termijn afmaken? Een paar weken terug waren er nog wat heel wat redenen voor twijfels. Lastige dossiers, zoals de stikstofproblematiek en de opvang van asielzoekers, zorgden voor verdeeldheid onder de  coalitiefracties. De in de verte naderende verkiezingen vergrootten de profileringsdrang van de vier partijen. Dat leidde soms tot een geprikkelde sfeer in de Trêveszaal. “De samenwerking  tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie piept en kraakt,” meldde RTL Nieuws op 6 maart op gezag van ‘hooggeplaatste bronnen’. En premier Mark Rutte gaf tijdens zijn wekelijkse persconferentie toe dat er sprake was van ‘spanningen’.

Inmiddels is er heel erg veel veranderd. De uitbraak van de coronacrisis heeft gezorgd voor een ambiance van nationale eendracht en samen de schouders eronder. Zolang een massale besmetting met het virus dreigt, maakt niemand zich nog druk over andere dingen, laat staan over de ‘politiek met de kleine p’. Partijen – met uitzondering dan van PVV en FvD – doen nauwelijks nog hun best punten te scoren in politieke debatten. Er zijn voorlopig trouwens haast geen debatten meer, althans niet in de Tweede Kamer.

Vrijdag werd de onderlinge verbondenheid nog verder versterkt door de benoeming van de PvdA’er Martin van Rijn. Hij gaat de wegens oververmoeidheid afgetreden minister voor Medische Zorg Bruno Bruins opvolgen. Met het inruilen van een VVD’er voor een prominent lid van een oppositiepartij sloeg premier Mark Rutte twee vliegen in één klap. Bruins werd voor Haagse begrippen supersnel vervangen door iemand die precies weet hoe de hazen in de gezondheidszorg lopen. Maar tegelijkertijd betekent de toetreding van een sociaaldemocraat tot het kabinet dat het politieke draagvlak daarvan flink toeneemt.

Rutte mag dan wel ontkennen dat hij op de partijkleur van Van Rijn heeft gelet, het effect van diens aantreden heeft wel degelijk politieke betekenis. De PvdA kan zich de komende maanden (Van Rijn blijft drie maanden aan) niet permitteren het kabinet met daarin een vooraanstaande partijgenoot naar huis te sturen. Maar ook daarna wordt dat een stuk moeilijker, ook al zou de corona-ellende dan weer voorbij zijn en het politieke gehakketak een rentree maken. Rutte III is dankzij Van Rijn toch ook een beetje een PvdA-kabinet geworden. Ook al is die dan ‘op persoonlijke titel’ minister en tekent hij niet voor het regeerakkoord.