Het IMF haalt iedereen bij de les

Iedereen kon het op zijn klompen aanvoelen, maar het IMF plakt er nu een cijfer op. De coronacrisis hakt stevig in de economie. Mondiaal krimpt de economie dit jaar drie procent, de grote economieën met 6,1%, Nederland met 7,5%.

Als de pandemie in de tweede helft van dit jaar onder controle komt krijgen we een inhaalslag en zal de wereldeconomie in 2021 met 5,8% groeien, aldus de World Economic Outlook van het het IMF. Als het langer gaat duren krijgen we er volgend jaar nog een klap over heen.

Een krimp met 7,5% betekent voor de Nederlandse economie dat er 60 miljard vervliegt. De zwaar getroffen eurolanden Italië en Spanje mogen een krimp van bijna 10% tegemoet zien wat druk legt op de eurozone. IMF hoofdeconome Gita Gopinath stelt dan ook terecht dat deze crisis veel zwaarder is dan de financiële crisis van 2008.

Nu is iedereen getroffen, de uitwassen van de globalisering komen pijnlijk aan het licht. Tijd voor ‘regrouping’, maar niemand weet nog precies hoe. Europa en de VS komen er achter dat alle (medicinale) grondstoffen laten produceren in China en India toch geen goed idee is, opeens blijken West-Europese landen in staat om op eigen bodem simpele producten als mondkapjes zelf in grote getale te maken, de consumptie van fossiele brandstoffen neemt dramatisch af. De luchtkwaliteit wint, het is veel te vroeg om van langdurige effecten voor het milieu te praten.

De forse daling van de beurskoersen is rampzalig voor de dekkingsgraad van de pensioenfondsen, bij verreweg de meeste consumenten gaat de hand voor jaren op de knip voor zo ver er nog geld in die knip komt. Ook al komen er relatief snel een vaccin en geneesmiddelen, we mogen toch noteren dat de wereldeconomie in elk geval voor een jaar zwaar in de ellende zit.

En dan nog is er de vrees of er geen Covid-20 aan zit te komen als we dit probleem hebben overwonnen. Zowel het SARS-virus als Covid-19 zijn afkomstig van de levende have-markten in China die echt zullen moeten stoppen.

Twee zware crises achter elkaar, de financiële en de coronacrisis, zijn nooit eerder voorgekomen en daarom is de tweede crisis des te vernietigender. De uitloop zal lang zijn, ook als er een vaccin is. Dan mogen we wereldwijd 8000 miljard euro aan verdampt en bijgedrukt geld in gaan halen, wat natuurlijk nooit kan met bezuinigingen om van lastenverzwaringen maar te zwijgen. Alleen meer inflatie biedt een uitweg.

De boodschap is duidelijk, over de financiële crisis deden we een jaar of acht/ negen om hem te boven te komen, dit gaat decennia duren en zal het wereldbeeld ook blijvend veranderen. Landen zullen op essentiële en strategische terreinen meer zelfvoorzienend willen zijn, welzijn, milieu en volksgezondheid hebben een nieuwe boost gekregen en zijn opeens belangrijker dan economische groei tegen elke prijs.

Natuurlijk is het geheugen kort en gaat iedereen weer rennen zodra de kust veilig is, maar als er 10% blijft hangen van wat er nu is gebeurd zal dat toch al voldoende zijn om het mondiale denken en de wereldeconomie (de heilige graal van de globalisering) blijvend te veranderen. En dat is winst voor een planeet die het straks met negen miljard bewoners en ongebreidelde groei op nog veel ernstiger crises afstevent.