Dat wordt bezuinigen

Het Centraal Planbureau is weer eens met nieuwe verwachtingen gekomen, en helaas zijn die een stuk somberder dan eerder voorspeld. Nog maar acht weken geleden ging het planbureau uit van een korte, hevige recessie, een V-curve. Misschien dat de ene poot van de V niet precies gelijk zou zijn aan de andere, maar toch zou de economie weer vrij snel uit de problemen raken.

Maar inmiddels ziet het CPB dat heel wat minder rooskleurig in. De lockdownmaatregelen duren te lang, waardoor de werkloosheid veel sterker zal oplopen dan de rekenmeesters eerder vreesden. “Van de variant met de V-vorm, met een hevige, maar korte recessie kunnen we wel afscheid nemen, helaas,” zegt directeur Pieter Hasekamp in het Financieele Dagblad.

Of deze verwachting uitkomt weten we niet. CPB-prognoses hebben niet de neiging bewaarheid te worden, omdat het planbureau zich nu eenmaal moet baseren op wat het weet, en niet op wat het niet weet. Terwijl de toekomst toch vol is van volstrekt onvoorziene gebeurtenissen. De coronacrisis is er één van.

Niettemin zal de politiek rekening dienen te houden met de verslechterde inzichten van het CPB. Ze stoelt haar beleid nu eenmaal op de ramingen van deskundigen. Wat zou ze anders moeten doen?

Dat betekent dat de verkiezingsprogramma’s van de meeste politieke partijen die de komende maanden verschijnen vol zullen staan met bezuinigingsmaatregelen, nog veel meer dan toch al te vrezen viel. Dat geldt zeker voor de VVD, die een naam heeft op te houden als spaarzame beheerder van de schatkist.

De liberalen zullen dat zeker niet leuk gaan vinden. In de peilingen zijn ze de afgelopen weken – vooral dankzij de gegroeide populariteit van premier Rutte – enorm gestegen. Vandaag kwam er een poll van I&O Research, waarin ze op maar liefst 43 zetels staan. Dat zou een winst betekenen van 10 vergeleken bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen.

Maar het is bepaald niet uitgesloten dat dat binnenkort gaat veranderen. Als straks het VVD-verkiezingsprogramma verschijnt met allerlei pijnlijke ingrepen in bijvoorbeeld zorg en sociale zekerheid zullen vermoedelijk heel wat kiezers zich weer van Mark Rutte en zijn partij afwenden. Ze horen immers liever dat het wel meevalt en dat er helemaal  niet zo stringent bezuinigd hoeft te worden.

Partijen als PVV en FvD zullen hun dat perspectief bieden. Zij zullen de kiezers voorhouden dat het verlaten van de EU en het stoppen van de ‘klimaatwaanzin’ afdoende zijn om de coronacrisis te betalen. Zoiets kun je makkelijk roepen als je je programma hoogstwaarschijnlijk toch niet in de praktijk hoeft te brengen.

Niet alleen de VVD krijgt overigens last van de tegenvallende CPB-cijfers. Ook andere potentiële regeringspartijen – de huidige, plus in elk geval PvdA en GroenLinks – zullen in hun verkiezingsprogramma’s met oplossingen moeten komen. En dat worden geen oplossingen die makkelijk te verkopen zullen zijn.

Zo bezien is het groeiende pessimisme van het CPB goed nieuws voor populistische partijen. In de polls doen ze het op dit moment bepaald niet denderend en in de coronadebatten in de Kamer slagen ze er evenmin in veel indruk te maken. Maar wellicht schiet de coronacrisis hen op een andere manier te hulp.

3 reacties op ‘Dat wordt bezuinigen

 1. Geachte redactie,
  Ik vind het spijtig en niet echt informatief hoogstaand, dat uw lezers geen uitgebreid overzicht meer aangeboden word van alle,of meest interesante, ingezonden reacties van de lezers/volgers van uw collumn autteurs.
  Straks (het is eigenlijk al zover!) kunnen wij enkel nog de verdwaasde reacties van “ene Binjamin” lezen, nou dat is ook niet echt interesant en verheffend.
  Word wel ’n beetje eenzijdig he’.
  Fungeert hij als side-cick?
  M vr gr Pieter.
  Graag uw aanpassing en terug naar het voorgaande model aub.

  Like

  1. Helemaal mee eens, Pieter. Frontbencher snijdt zichzelf in de vingers, want minder lezers = minder reclame-inkomsten. Bovendien is de vrijheid van mening in het geding als onze mening gewogen wordt door AKISMET. Het acronym alleen al wekt bij mij associaties met een Tataarse beul.

   Like

 2. Ik heb alle vertrouwen in de politiek. Altijd alle voors en tegen afwegen en dat allemaal zeer integer en zonder vriendjespolitiek en daarom snap ik ook niet dat er hier ook weer gesproken wordt over polls. Dat interesseert politici niet. Zij willen alleen maar het volk dienen en als dat stemmen oplevert is dat natuurlijk mooi mee genomen, maar dat is absoluut bijzaak. Kijk, dat iemand zwart of bruin is, is niet erg, als zijn zieltje maar wit is. Bij politici geldt of je veel of weinig kiezers trekt is niet erg, als je geweten maar zuiver is en je het volk met een zuiver hart dient. Dat is zo mooi en dan begrijp ik dat er maar 150 volksvertegenwoordigers zijn want politiek bedrijven met een zuiver geweten en een zuiver hart, is weinigen gegeven.

  Like

Reacties zijn gesloten.