Verspreking

Barbara Visser mag staatssecretaris van Defensie blijven. Weliswaar heeft ze in de Tweede Kamer staan jokkebrokken over de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen, maar een motie van wantrouwen tegen haar zal geen meerderheid halen.

Visser probeerde in maart de Kamer wijs te maken dat ze slechts een half jaar heimelijk op zoek was geweest naar een alternatieve locatie voor de kazerne. In werkelijkheid, zo bleek vorige week, ging het om anderhalf jaar.

Een ‘verspreking’, volgens haar departement. Waarom die dan niet meteen gecorrigeerd is, bijvoorbeeld door de rest van het kabinet, blijft onduidelijk. Maar een Kamermeerderheid laat haar ermee wegkomen.

Ook de SGP, die in maart nog zoveel stennis maakte over de onrechtvaardige behandeling van de Zeeuwen, stelde zich begripvol op. De orthodoxe partij diende destijds een motie van afkeuring in tegen de VVD-bewindsvrouw, voor deze o zo gezagsgetrouwe gristenen een ongebruikelijke stap.

Maar nu is er opeens geen vuiltje meer aan de lucht. SGP-Kamerlid Chris Stoffer vindt dat Visser wel genoeg excuses heeft aangeboden en laat het erbij.

Je zou kunnen denken dat de SGP in ruil hiervoor compensatie toegezegd heeft gekregen. Maar dat heb ik dus niet beweerd. En als het al zo lijkt, dan was het een verspreking.