Va Banque

henk van lierop/achterkamertjes/wouter koolmees

De vlag kan weer eens een keer uit bij het kabinet en in het bijzonder minister Koolmees van Sociale Zaken, na tien jaar bakkeleien is er dan eindelijk een nieuw pensioenakkoord. Het ledenparlement van de FNV ging met een ruime meerderheid akkoord met een nieuw pensioenstelsel.

Mogelijk was er wat kadaverdiscipline nodig, want er hing en hangt nog steeds de nodige mist rond het akkoord. Afstemmen had er vermoedelijk toe geleid dat er toch geitenpaadjes zouden worden gezocht en de FNV was de enige die nog geen handtekening had gezet. En bovendien was het duidelijk dat het huidige stelsel te duur zou uitpakken en daarom onhoudbaar zou worden.

En dus kan nu alle gekrakeel om rekenrente en dekkingsgraad over boord. Pensioenfondsen hoeven geen vast eindpensioen meer te garanderen, het pensioen gaat fluctueren met de beurzen. Gaat het goed met de aandelen en andere beleggingen, kan het pensioen omhoog. Gaat het slecht, gaat het pensioen meteen omlaag. Communicerende vaten dus.

Naast het feit dat pensioenen nu flexibeler worden, mag als beloning de AOW-leeftijd langzamer stijgen.

In het nieuwe stelsel wordt wel vastgelegd wat ieder individueel heeft opgebouwd, maar niet welk uiteindelijk pensioen daar bij hoort. Nu betaalt ieder dezelfde premie afhankelijk van het loon, maar krijgt ook een vast daarbij behorend bedrag uitgekeerd als de pensioenleeftijd daar is.

Maar de inleg van een jong iemand kan veel langer rendement opleveren dan van een ouder iemand. En zo ‘subsidiëren’ de jongeren de ouden. Deze ‘doorsneepremie’ gaat over ongeveer 60 miljard per jaar. De pijn zit nu dan ook bij de generatie tussen de 35 en 55 jaar, die hebben wel flink ingelegd tot opheden, maar krijgen straks minder terug. Zij moeten dus worden gecompenseerd. Net als de groep boven de 55, beursschommelingen zullen minder uitwerken op hun pensioen zo is in het akkoord vastgelegd.

Het behoeft geen betoog dat financiële crises en corona-pandemieën niet bepaald bevorderlijk zijn voor het rendement op de beurzen. Kortom, in slechte tijden pakt het nieuwe pensioenstelsel, dat vanaf 2026 operationeel moet zijn, dan ook beroerder uit dan het huidige. Bij een opgaande lijn beter.

Het wordt dus eigenlijk een beetje roulette, het moment van pensioneren wordt belangrijk. Werkgevers en pensioenfondsen zijn ontslagen van de dure plicht een bepaald pensioen te garanderen. Als dank voor dit moois zal het kabinet het vlak voor de verkiezingen wel niet aandurven pensioenkortingen door te voeren, alleen de fondsen die zwaar onder water staan zullen dat mogelijk toch moeten doen.

Dat is de winst op de korte termijn, evenals het feit dat de AOW-leeftijd minder hard gaat stijgen. Voor werknemers en ZZP’ers is er weer een bestaande zekerheid geslecht, wie zeker wil zijn van een behoorlijk pensioen zal zelf bij moeten gaan sparen en extra voorzieningen kweken.

3 reacties op ‘Va Banque

 1. Ik vraag me af of iemand begrijpt hoe zijn pensioen berekend zal worden. Wat is er persoonlijk en wat is er collectief aan? Als het pensioen betaald wordt uit persoonlijk betaalde premies en rendement van het persoonlijk opgebouwd vermogen, hoe wordt dan het resterende persoonlijke vermogen verdeeld als je overlijdt en wat gebeurt er als het persoonlijke vermogen op is, omdat je langer leeft dan de actuaris had aangenomen of het vermogen verdampt is door een beurscrash? Is een lijfrente bij een verzekeraar dan niet veiliger?

  Geef mij maar het huidige systeem met een lage rekenrente, waarbij eventueel collectief moet worden gekort op het pensioen. Indexering was iets uit de booming jaren van wederopbouw na WO2. Lang leven heeft zijn prijs.

  Like

 2. Net zoals de heren Koolmees, Knot en de bonden geeft de de heer Martinet een verkeerde voorstelling van zaken over de pensioenen. Hij schrijft: ” Maar de inleg van een jong iemand kan veel langer rendement opleveren dan van een ouder iemand. En zo ‘subsidiëren’ de jongeren de ouden. ”
  Dit is flauwekul. Iedere gepensioneerde heeft zodra hij/zij ging werken pensioenpremie betaald. Dat heette “uitgesteld loon”. De huidige gepensioneerden waren toen de jongeren. Dus hebben die ingehouden pensioenpremies al heel veel jaren rendement opgeleverd. Echter dat rendement (indexering) is nooit uitbetaald omdat door de maatregelen van de ECB de rente kunstmatig laag gehouden wordt en dat in Nederland vertaald is in een fictieve rekenrente. Die veel lager is dan het meerjarig echt behaalde rendement van ruim 6%. Wanneer je het oude stelsel gehouden had en de “rekenrente”op 2 % had gesteld, dan waren de dekkingsgraden meer dan 20% hoger geweest en was er al lang geïndexeerd. Wat is nu het geval: De pensioenen waren al lager door de invoering van het middenloon, de prachtige rendementen op al die “uitgestelde lonen” zijn nooit vertaald in indexering en komen in het nieuwe stelsel ook niet ten goede van alle mensen die die premies betaald hebben.
  Kortom fabeltjes over pensioenen. Jongeren moeten gewoon hun pensioen, net als toetertijd de huidige gepensioneerden, nog opbouwen. De ouderen worden bestolen.

  Like

  1. Ik denk dat niet zozeer de jongeren de ouderen subsidiëren, maar degenen die 45 jaar premie hebben betaald degenen die korter premie hebben betaald. Bekend voorbeeld: de kolonel die op z’n 54ste tot generaal wordt bevorderd en met z’n 55ste met pensioen gaat. Die heeft hooguit 30 jaar premie betaald. Deze misstand is enigszins gerepareerd door invoering van het middelloon. Maar nog steeds subsidiëren mensen die 45 jaar gewerkt hebben de hogerbetaalden die slechts 35 of minder jaren gewerkt hebben. Ik geloof er niets van dat de jongere generatie straks een riant geïndexeerd pensioen krijgt omdat de oude generatie gekort is. Wel is waar dat pensionado’s hun pensioen veel scherper in de gaten houden dan jonge werkenden die daar nu nog helemaal niet mee bezig zijn. Het is goed dat de overheid die balans in de gaten houdt. Dat zelfs de vakbond accoord gaat met het nieuwe stelsel, toont aan dat het pensioen door vergrijzing en en economische onzekerheden in zwaar weer zit.

   Like

Reacties zijn gesloten.