Spielerei

Vorig jaar september werd de motie Jetten aangenomen waardoor de Kamerfracties extra geld zouden krijgen om meer expertise in te huren. Immers het was een ongelijke strijd, Kamerleden met beperkte middelen moesten in belangrijke kwesties opboksen tegen een leger ambtenaren.

Tijdens debatten zitten die ambtenaren braaf mee te luisteren en op lastige vragen van Kamerleden gaat onmiddellijk alles los om die te ontkrachten. Omgekeerd hebben de Kamerleden niet zo veel expertise voor handen om tegengas te geven.

Kortom, aldus de motie Jetten, er moet dik geld bij om op gelijke voet te komen. En zo geschiedde. De geldkraan ging open en de fracties kregen miljoenen extra bijgeschreven. Blijkens een door De Telegraaf uitgevoerde enquête is het IQ van de fracties nog niet meteen torenhoog gestegen.

De miljoenen werden uitgekeerd naar rato van het aantal Kamerzetels. Zo stemde de PVV tegen de motie maar ontving wel 1,1 miljoen dat in de reserves ging.

De SP ontving vier ton maar heeft ook nog niet de wijzen uit het oosten ingehuurd, het geld gaat naar ondersteuning van het eigen partijkader.

Volgens de Telegraaf-enquête geven VVD en DENK helemaal niet aan waar het geld wordt besteed, Forum voor Democratie houdt het op de aanstelling van extra medewerkers. CDA, D66, Groen Links, PvdA, CU, 50PLUS, de Partij voor de Dieren en SGP willen naast extra medewerkers ook meer voorlichters. Je moet je boodschap tenslotte ook voor het voetlicht krijgen, een goede PR is belangrijker om kiezers te trekken dan een medewerker die een stukje achter de komma bezig is.

En natuurlijk is midden in de corona-crisis het aannemen van nieuw personeel even lastig. Het Jetten-geld was sowieso al handig om de tekorten op personeelsuitgaven in te lopen en de rest wordt opgepot.

Het zoveelste voorbeeld van politiek geklungel, maar tegen het licht van de honderden miljarden die in het spel zijn om de economische gevolgen van de coronacrisis de baas te worden, is dit Spielerei.

2 reacties op ‘Spielerei

 1. Ach ja, je geeft gewoon geld kennelijk zonder voorwaarden die gecontroleerd worden. Ik ben ervan overtuigd dat het geld op de juiste manier wordt gebruikt en op zeer integere wijze. Het is niet voor niets dat onbetrouwbare klokkenluiders zwaar gestraft dienen te worden. Ik wil niet discrimineren, maar mensen met blauwe ogen zijn wel meer integer dan mensen met bruine ogen. Ik kan het weten, want ik heb bruine ogen en ken mensen met blauwe ogen en wat een verschil in integriteit.

  Like

 2. Je kunt als burger alleen maar tandenknarsend toekijken, in het besef dat politici door de eeuwen heen altijd met hun vingers in de honingpot hebben gezeten. Zelfs de PVV kun je wantrouwen, want het is makkelijk scoren door tegen te stemmen, als je weet dat de andere partijen de verleiding niet zullen weerstaan om zichzelf te bevoorrechten. Je ben pas echt principieel als je dat extraatje weigert.
  En stel dat je een extra legertje ambtenaren inhuurt om je eigen onbenul te maskeren: die gaat toch ook te rade bij de ministeries die het geld uitgeven? Dit nepotisme gaat door totdat er een revolutie komt en oude privileges omver worden geworpen, maar daarna zet de rot toch weer in.
  Het is de menselijke natuur.
  Democratie is sterker dan dictatuur, omdat het mensen het gevoel geeft dat ze het zelf zo gewild hebben. Maar het is een troostrijke gedachte dat door de eeuwen heen onrecht een voedingsbodem van kunst is geweest. Een maecenas heeft meer smaak dan een ambtenaar.

  Like

Reacties zijn gesloten.